ساختمان مسکونی پارک ( امامت 4 ) مشهد

مشهد

عباس کسنوی

3500 متر مربع