مجتمع مسکونی آرامیس پارک 2

منطقه 2 شهرداری

علی زال

15000 متر مربع