ویلای نارون

لواسان , صحرای نارون

محمود مرشدی

1500 متر مربع